Under utvikling!

Vi holder på å lage ny nettside. Du kan fortsatt ta kontakt på epost og telefon.

e-post: barentsmetallogsveis@gmail.com // telefon: 969 13 419